KISZONKA DOSKONAŁA

Podstawą żywienia przeżuwaczy są pasze objętościowe.

Optymalnie zarządzane użytki zielone dostarczają nam naturalną pełnowartościową paszę o wysokiej strawności i relatywnie niskich kosztach produkcji.

Idealnej jakości kiszonka powinna być dostępna cały rok w bazie paszowej gospodarstwa, natomiast warunkiem jest jej właściwie przygotowanie i przechowywanie. Źle przygotowana, niedbale wybierana kiszonka może przynieść straty w samym materiale, jak i zafundować nam wiele problemów w stadzie. Posiadając złej jakości paszę objętościową musimy liczyć się z tym, że dawkę będzie trzeba uzupełnić większą ilością pasz treściwych.

5 kroków doskonałej kiszonki:

Krok 1- Kiedy kosić?

Optymalny termin koszenia traw to początek fazy kłoszenia a w przypadku lucerny jest to początek fazy pączkowania. Kosząc użytki zielone po słonecznych dniu możemy osiągnąć wyższy poziom cukrów, co warunkuje lepszą smakowitość oraz energetyczność kiszonki. Zalecany jest możliwie najkrótszy czas leżenia skoszonego materiału na polu, tak aby udział suchej masy wynosił 30-35%. W tym celu można wykonać test polowy, który polega na skręceniu zagarniętej z pokosu wiązki w dłoniach. Jeśli ręce zostaną lekko zielone, świadczy to o odpowiednim czasie do zbioru. Optymalna wysokość koszenia różni się w zależności od uprawy, trawy kosimy na 6-8 cm natomiast lucernę na 8-10 cm, co warunkuje nam szybszy odrost.

Termin zbioru kukurydzy określamy na podstawie codziennej obserwacji roślin na polu, a konkretnie ich suchej masy. Najlepiej jeśli mieści się ona w przedziale 30-35%. Najprostszą, a za razem orientacyjną metodą określenia suchej masy całych roślin kukurydzy nie wymagającą przy tym żadnych urządzeń jest obserwacja linii mlecznej na ziarnie. Jeśli znajduję się ona w odległości 1/3 od osadki wówczas zawartość suchej masy w całej roślinie wynosi około 35 %, to właśnie wtedy w ziarniaku znajduje się spora ilość skrobi, a na niej najbardziej nam zależy. Należy pamiętać o obserwacji pogody, ponieważ to ona wpływa na dzienny przyrost suchej masy. W ciepłe i suche dni będzie on zawsze większy, niż w pochmurne i deszczowe.

Krok 2- Bele, Pryzma, Silos?

Każdy z systemów przechowywania ma swoje plusy i minusy. Wybór systemu zależy od sprzętów posiadanych w gospodarstwie oraz od ilości kiszonki jaka jest zużywana na dobę.

Sianokiszonka magazynowana w belach cechuje się większą zmiennością niż w silosie czy pryzmie, gdzie jest większe wyrównanie materiału. Robienie bel jak także późniejsze „rozpakowywanie” wymaga większego nakładu pracy. Zaś wielkość silosu lub pryzmy powinna być dostosowana do szybkości skarmiania. Zbyt wolno jak również niedbale wybierana kiszonka może się psuć. Jeżeli nie posiadamy wycinaka tylko wyszarpujemy kiszonkę, musimy liczyć się z tym, że będzie mniej trwała oraz o gorszych parametrach.

Krok 3- Zasady Kiszenia

Bez względu na to, na którą metodę się zdecydujemy, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Kiszonka powinna być należycie zabezpieczona przed wodami gruntowymi, opadami, a także promieniowaniem słonecznym i co najistotniejsze przed dostępem tlenu. Bardzo ważnym elementem idealnej kiszonki jest jej ubicie, które gwarantuje odpowiednią porowatość i warunki beztlenowe, konieczne do prawidłowej fermentacji. Na pryzmach i w silosach najlepiej ubijać kiszonkę etapami, w warstwach. Zaleca się aby jak najszybciej zamknąć pryzmę lub silos oraz dokładnie zabezpieczyć go folią którą należy staranie docisnąć .Do dociśnięcia mogą służyć worki z piaskiem, opony lub ziemia. W celu osiągniecia lepszych efektów warto pomyśleć o zastosowaniu ZAKISZACZA BOSMED , który wspomoże uzyskanie lepszych parametrów kiszonki a co za tym idzie lepszej produkcji mleka.

Zakiszacz BOSMED ma wiele zalet po pierwsze pozwoli na szybsze zakiszenie towaru poprzez zużycie tlenu pozostałego w towarze.

Po drugie poprawi strawność materii organicznej oraz dostępność i wykorzystanie składników pokarmowych dla zwierząt.

Trzecią korzyścią ze stosowania naszego zakiszacza jest stabilność towaru oraz ochrona przed zainfekowaniem grzybami oraz pleśnią, które wytwarzają niebezpieczne dla zwierząt mykotoksyny.

Zakiszacz pomaga ograniczyć niepożądane fermentacje w kierunku kwasu masłowego, a także ograniczyć fermentację alkoholową.

Pełny proces zakiszenia wynosi od czterech do sześciu tygodni po tym czasie możemy zacząć skarmiać naszą kiszonkę.

Krok 4- Wybieranie silosu, pryzmy i przygotowanie TMR

Zarówno przygotowywanie jak i wybieranie kiszonki jest tak samo ważne. Źle wybierana kiszonka może nawet stracić kilka procent białka, przez wtórną fermentację obniżając wartość pokarmową kiszonki. Straty podczas niedbałego wybierania mogą sięgać nawet 25%. Sprzęt powinien wycinać a nie wyszarpywać kiszonkę, zapobiegając wniknięciu powietrza które może spowodować wtórną fermentację i grzanie się materiału. Ściana silosu bądź pryzmy powinna wyglądać jak byśmy kroili chleb, musi być równa nieposzarpana bez obsypanych resztek wkoło.

Latem grzanie kiszonek jak i TMRu to problem wielu gospodarstw. Niestety grzejący się TMR jest gorzej pobierany przez bydło, jak również zmienia się jego skład energetyczny. Przez wtórną fermentację energia którą mogłyby pobrać krowy fermentuje na stole paszowym a nie w zwierzęciu, powodując straty surowca jak i spadek produkcji. Aby zapobiec zagrzewaniu się paszy, można zastosować chodzik do TMR – COOLMED, który zapobiega wtórnej fermentacji a tym samym chroni zwierzęta przed zaburzeniami trawienia i konsekwencjami poboru złej jakości paszy.

Krok 5 – Analiza Jakościowa

Dzięki badaniom jakościowym kiszonek, możemy świadomie zarządzać żywieniem i ustalać odpowiednie dawki żywieniowe o prawidłowych parametrach dla różnych grup naszego stada.


             Kiszonki z traw i kukurydzy to inwestycja, ale prawidłowo przygotowane zapewnią doskonałej jakości bazę pasz objętościowych białkowych i energetycznych. Każdy wypracowany procent parametrów jakościowych to dodatkowy zysk. Im lepsze pasze objętościowe tym mniejsza potrzeba uzupełniania dawek dużą ilością pasz pochodzących z zakupu. Skarmiając paszę z zakiszaczem BOSMED nasze podopieczne odwdzięczą się nam za troskę lepszym zdrowiem i produkcyjnością.