Stres cieplny cz.3

        Długotrwała ekspozycja zwierząt na działanie wysokiej temperatury powoduje u nich ciężkie dyszenie, zadyszkę, ślinienie, pocenie się oraz drastycznie zwiększone pobranie wody. Jednym z kilku mechanizmów obronnych krów do walki z upałem jest pocenie się. Dzięki temu następuje utrata ciepła na skutek parowania. Dyszenie jest także sposobem na schłodzenie organizmu. Zwierzęta pocą się jednocześnie zwiększając spożycie wody.

Gdy wilgotność powietrza przekracza 50 proc., rozpraszanie ciepła przez parowanie jest utrudnione, co skutkuje szybszymi oznakami stresu cieplnego. Dzięki hiperwentylacji krowa usuwa ze swojego organizmu CO₂ niezbędny do produkcji węglanów obecnych w ślinie. Poprzez ślinienie zwierzęta tracą jeden z głównych elementów buforowych żwacza- HCO₃, zwiększając ryzyko wystąpienia podklinicznej kwasicy żwacza.

Więcej szczegółowych informacji o kwasicy pod linkiem: https://bosmed.pl/2022/01/13/kwasica-u-krow/

W trakcie najcieplejszych dni warto rozważyć podawanie większej ilości dodatków żywieniowych takich jak bufor. Zalecanym dodatkiem paszowym pomagającym utrzymać pH żwacza na prawidłowym poziomie jest BUFFMED firmy Bosmed. Produkt o złożonym składzie i doskonałym efekcie buforującym. Kwaśny węglan sodu wraz z synergicznym działaniem tlenku magnezu oraz alg dbają o właściwą pracę żwacza aktywnie go buforując. Drożdże stymulują pożyteczną mikroflorę żwacza dodatkowo wzmacniając efekt buforowania. Kompleks składników BUFFMED pomaga złagodzić negatywny wpływ stresu cieplnego na pobranie paszy wpływając na lepszy przebieg fermentacji żwaczowej, przy jednoczesnej wspomagającej ochronie przed kwasicą.

Paulina Trochimiuk
Specjalista ds. żywienia bydła