Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony Bosmed.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. Aby ograniczyć, czy zablokować lub usunąć pliki cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Dlatego, że każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Takie pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki i ruchu na stronie, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych naszej firmy i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą po to aby udoskonalić naszą stronę internetową bosmed.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator firma BOSMED Sp. z o.o. sp.k., NIP 8212640978, ul. Dolna 24, Stok Lacki. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest BOSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 08-110 Stok Lacki, ul. Dolna 24, NIP: 8212640978 REGON: 147278649, wpisaną do rejestru CEIDG.

Kontakt

Adres kontaktowy:  08-110 Stok Lacki, ul. Dolna 24

Adres e-mail: biuro@bosmed.pl

Numer tel.: 25 794 80 40

 

Cele i podstawy przetwarzania

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:

i rachunkowych

przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.   

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.

 

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

 

Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.