Zapalenia wymienia a stosowanie maści

    Zapalenie wymienia u krowy (mastitis) stanowi jedną z głównych przyczyn strat w hodowli krów mlecznych. Wynika to z pogorszenia cech fizykochemicznych mleka, co wpływa na jego gorszą przydatność technologiczną jako surowca mlecznego. Zmniejsza się wydajność, a to powoduje przedwczesne brakowanie zwierząt.

Co powoduje mastitis?

     Czynniki wywołujące zapalenie możemy podzielić na wewnętrzne (pasza skażona mykotoksynami), jak i zewnętrzne (brak dippingu i dezynfekcji stanowisk). W dodatku, w zależności od objawów i ich nasilenia, przybiera różne postaci. Forma utajona może szybko rozwinąć się w kliniczną.

Zapalenie wymienia u krowy

     Pierwszym sygnałem informującym o wystąpieniu mastitis jest wygląd mleka na przedzdajaczu. Jednym z charakterystycznych objawów dla zapalenia gruczołu mlekowego jest też podwyższona liczba komórek somatycznych (LKS, ponad 400 tys./ml) i drobnoustrojów, które z kolei powodują zmiany cech organoleptycznych mleka. Gdy w kolejnych kontrolach mleczności poziom LKS przekracza 250 tys./ml, od takiej krowy z każdej ćwiartki powinniśmy pobrać próbki i poddać je analizie mikrobiologicznej.

Co stosować, aby załagodzić stany zapalne w wymieniu?

Do złagodzenia stanów zapalnych wymion zamiast antybiotyków polecamy maści, które opracowaliśmy według autorskich receptur:

 

           Zamówić maści możesz tutaj.